veien til forskning. ill. av Jorunn Stamnæs, UiO

HVA SKJER INNEN FORSKNING PÅ CØLIAKI, OG HVILKEN NYTTE HAR DONASJONEN FRA DET GLUTENFRIE VERKSTED?

For hver pose solgt av bakemiksene fra Det Glutenfrie Verksted doneres det kr 1,- til forskning, og mange av dere bidrar i stor grad til at vi får til dette. 

Her kommer det en liten oppdatering på hva som skjer og hvor langt våre forskere på Rikshospitalet og K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning har kommet presentert av forsker og administrativ koordinator ved forskningssenteret, Jorunn Stamnæs.

Og, det er også hun som har laget de flotte, kreative illustrasjonene som gjør det hele ganske mye enklere å forstå. 

 

Forskning krever både tid og penger. Men god forskning er nødvendig for å utvikle behandling og er verdt å vente på!

Pasientprøver er nesten alltid utgangspunktet for å komme videre i forskningen. Hver pasientprøve bidrar til å gjøre nye oppdagelser. Hver oppdagelse er viktig for å forstå sykdommen og for å utvikle kunnskapsbasert behandling. Akkurat nå foregår det utprøving av behandling som baserer seg på forskningsoppdagelser som ble gjort tidlig på 2000-tallet. Disse oppdagelsene har blitt bygget på og bygget ut, og har nå blitt til solid kunnskap som kan bli til behandling!

 

Hva konkret jobbes det med akkurat nå?

Mye av dagens forskning handler om T-celler som reagerer på gluten. Disse «gluten-spesifikke» T-cellene finnes bare hos oss med cøliaki og er grunnen til at vi blir syke av gluten. Hvis man kan fjerne disse T-cellene eller kan unngå at de reagerer på gluten kan vi behandle cøliaki.

Forskerne peker på to spennende oppdagelser de har gjort som er viktige for å kunne fjerne slike T-celler: De har oppdaget et «flagg» som avslører om en gluten-spesifikk T-celle nylig har sett gluten, og har funnet at disse T-cellene har en helt spesiell «profil». Dette er viktig for å målrettet kunne fjerne akkurat disse T-cellene uten å påvirke alle andre T-celler (som ikke er innblandet i cøliaki).

 

Donasjonene fra Det Glutenfrie Verksted har bidratt til innkjøp av nødvendig forskningsutstyr som bidrar til raskere forskning, bedre kvalitet på resultatsvar og informasjon man kanskje ellers ikke hadde fått.

 

Forskningsutstyret kan brukes i mange år og hver krone vil derfor bidra til forskning i flere år framover!

 

Vil du vite mere om forskningen som gjøres på cøliaki kan du besøke forskningssenterets nettside via denne linken: https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/centres/kgj-coeliac-disease/

eller sende en epost til jcodirc-post@medisin.uio.no

 

 

0
Feed

Skriv en kommentar

hCaptcha